Giải Texas mùa đông 2015

Thứ 3 ngày 8.12.2015 sẽ diễn ra giải đấu Texas cho các cặp đôi theo hình thức bốc thăm tại sân Benátky.
Thời gian: 9:50 đến 11:00.
Giải thưởng: 2 cặp cúp cho đôi nhất và nhì.
Tiệc rượu: 17:30 tại Hoàng Thành.
Thể thức: tính theo số gậy trừ HCP. HCP của cặp đôi sẽ được tính theo công thức: HCP thấp hơn trong cặp chia 2. .

Trong trường hợp kết quả bằng nhau thì sẽ xét theo kết quả của các hố theo index, bắt đầu từ index 1.

Hình thức đấu Texas là gì?

2 người là tạo thành 1 đội. 2 người trong đội đó phát bình thường, sau đó sẽ quyết định chọn quả bóng nào đẹp hơn cho cú đánh tiếp, quả bóng xấu được bỏ đi không tính. Sau khi chọn xong bóng, người kia sẽ đặt quả bóng của mình vào vị trí đã được chọn (vị trí quả bóng đẹp) và 2 người lại tiếp tục đánh. Quy trình đó được lặp lại kể cả bóng ở trên green. KQ của đội ở từng hố là kết quả tốt nhất mà 1 trong 2 người đạt được.


BTC mong chờ sự tham gia nhiệt tình của tất cả thành viên.