Danh sách các nhà tài trợ giải Chung kết 2017

1. Đoàn Minh Đông, bộ cúp pha lê cho giải ngày 2.11
2. Nguyễn Văn Hạng: 20000 CZK
3. Đỗ Ngọc Hồi: 10000 CZK
4. Mai Văn Rao: 10000 CZK
5. Chu Minh Khánh: 10000 CZK
6. Nguyễn Minh Xuân: 5000 CZK
7. Dương Đình Tùng: 5000 CZK
8. Nguyễn Thắng: 5000 CZK
9. Nguyễn Cao Thắng: 5000 CZK
10. Hồ Văn Hùng: 5000 CZK
11. Đinh Việt: 100 EUR
12. Vi: víno
14. Thuận bạc: víno
15: Minh cub: víno
17. Trần Mạnh Hùng: 5000 CZK

CLB xin chân thành cảm ơn thiện tình của các nhà tài trợ.