Danh sách các nhà tài trợ năm 2018

Đặng Duy Hải 5000 Kč.
Chu Minh Khánh 10000 Kč
Nguyễn Ngọc Anh 5000 Kč
Nguyễn Đoàn Bộ 5000 Kč
Mai Văn Rao 3000 Kč
Đặng Văn Minh 5000 Kč
Trần Minh Sơn 5000 Kč
Lê Văn Nam 5000 Kč
Casino Vestec 10000 Kč
Châu - Đại 10000 Kč
Anh chị Trọng Thu 10000 Kč
Nguyễn Thắng 3000 Kč
Nguyễn Lương Phùng 5000 Kč
Vũ Văn Bảo 5000 Kč
Lương Khánh Thiện 5000 Kč
Dương Việt Anh 5000 Kč
Hồ Văn Hiền 3000 Kč
Luyện Huy Hương 10000 Kč
Tài trợ Giải Chung kết
1. Đỗ Ngọc Hồi 20.000 CZK
2. Nguyễn Thắng 10.000 CZK
3. Đỗ Thanh Sơn 5.000 CZK
4. Anh chị Trọng Thu 5.000 CZK
5. Nguyễn Khánh 5.000 CZK
6. Chị Ngần Nguyenová 5.000 CZK
7. Hoàng Đình Thắng 5.000 CZK
8. Anh chị Đông Thuỷ quà cho giải Lucky Draw
9. Huy Phú nước uống
10. A Vi 6 két víno.