Các giải thưởng 2019

Cũng như các năm trước, cơ cấu giải thưởng năm nay như sau:
1. Danh hiệu Mistr klubu: cúp luân lưu và 20000 Kč, tổng kết quả 4 trận tốt nhất (tính theo số gậy) và trận chung kết (số gậy nhân 2).
2. Nhất, nhì, ba với cúp và giải thưởng lần lượt 15000, 10000, 5000 Kč tính trên cơ sở tổng 4 trận tốt nhất và chung kết với nguyên tắc điểm Stableford + 40% brutto Stableford (trận chung kết số điểm nhân đôi)