Danh sách golfer tham dự trận đấu đồng đội ngày 6.11.2015

Đội A (HCP)

Đội B (HCP)

Nguyễn Minh Hiền (14) Dương Đình Tùng (9)
Nguyễn Văn Thuấn (14) Trần Thị Linh Chi (26)
Trần Minh Tơ (16) Trần Thanh Tuấn (11)
Trần Mạnh Hùng (14) Phạm Hoàng Hải (11)
Nguyễn Văn Tới (17) Vũ Thị Kim (11)
Mai Hồng Thanh (9) Ngô Quang Hùng (7)
Nguyễn Cao Thắng (6) Bùi Quý Thế (14)
Nguyễn Xuân Hiệp (13) Lương Bình Huyên (27)
Nguyễn Văn Tiệp (36) Nguyễn Minh Xuân (28)
Thân Văn Huyên (15) Phạm Khắc Lương (29)
Phan Đào Sơn (19) Hồ Văn Hùng (27)

Phân bố lịch thi đấu

9:00 Nguyễn Cao Thắng (A)- Mai Hồng Thanh (A) - Ngô Quang Hùng (B)- Dương Đình Tùng (B)
11:10 Nguyễn Minh Hiền (A) - Trần Minh Tơ (A) - Trần Thj Linh Chi (B) - Vũ Thị Kim (B)
11:20 Trần Mạnh Hùng (A) - Nguyễn Văn Thuấn (A) - Trần Thanh Tuấn (B) - Phạm Hoàng Hải (B)
11:30 Nguyễn Văn Tới (A) - Nguyễn Xuân Hiệp (A) - Bùi Qúy Thế (B) - Phạm Khắc Lương (B)
11:40 Thân Văn Huyên (A) - Nguyễn Văn Tiệp (A) - Lương Bình Huyên (B) - Nguyễn Minh Xuân (B)
11:50 Phan Sơn (A) - Hồ Văn Hùng (B)

Buổi tiệc sau trận đấu được tổ chức vào hồi 17:00 cùng ngày tại nhà hàng Hoàng Thành.

Chúc trận đấu thành công tốt đẹp.

BTC.