Giải mùa lá rụng 2015

Thời gian: 9:00 thứ sáu ngày 20.11.2015

Địa điểm: sân Zbraslav

Thể thức: tính điểm Stableford. BTC áp dụng kiểu tính này để phù hợp hơn với những golfer không chuyên nghiệp. Trong trường hợp 2 người có số điểm Stableford bằng nhau: người nào có HCP (sau khi đã làm tròn số) thấp hơn thì người đó thắng, nếu HCP sau khi làm tròn cũng bằng nhau thì xét theo kết quả từ hố có index 1 trở đi.

Giải thưởng: Cúp nhất và nhì cho 3 hạng A, B và C

Giao lưu: 15:30 cùng ngày, địa điểm BTC sẽ thông báo sau

Danh sách từng hạng:

Hạng A (HCP<11.5)

Golfer HCP
Nguyễn Cao Thắng 5.8
Dương Đình Tùng 8.9
Trần Thanh Tuấn 11.4
Vũ Thị Kim 10.5
Đinh Việt 6.3
Nguyễn Văn Hạng 8.8
Phạm Hoàng Hải 11.2
Ngô Quang Hùng 7.4
Mai Hồng Thanh 8.5

Hạng B (HCP 11.6-17)

Golfer HCP
Nguyễn Minh Hiền 13.5
Nguyễn Văn Thuấn 14.4
Vũ Thị Hồng Mai 15.7
Thân Văn Huyên 14.9
Nguyễn Xuân Hiệp 12.9
Vũ Văn Bảo 14.7
Trần Minh Tơ 16
Bùi Quý Thế 13.6
Trần Mạnh Hùng 12.4

 Hạng C (HCP 17.1-36)

Golfer HCP
Hồ Văn Hùng 27.2
Phạm Khắc Lương 28.5
Nguyễn Minh Xuân 28.5
Trần Thị Linh Chi 26
Lương Bình Huyên 26.7
Phan Sơn 18.8
Nguyễn Văn Tiệp 36
Lê Văn Nam 17.2
Nguyễn Văn Tới 17.3