Giao lưu CLB------17.10.2016. Sân: Mstětice

Tee phát bóng: Vàng    HCP:16.7   Playing HCP:   19
Nguyễn Minh Xuân123456789101112131415161718Tổng
INDEX135111537117910148261618412
PAR44543453445345434472
Kết quả55654654456375445588
Stableford22222142322303322239
Brutto Stableford11111021211202211121
TOPlist