Chung kết 2016------24.10.2016. Sân: Mstětice

Tee phát bóng: Vàng    HCP:23.8   Playing HCP:   27
Nguyễn Văn Tiệp123456789101112131415161718Tổng
INDEX135111537117910148261618412
PAR44543453445345434472
Kết quả55745576557467555699
Stableford23132320321322213136
Brutto Stableford11020100110100101010
TOPlist