Chung kết 2016------24.10.2016. Sân: Mstětice

Tee phát bóng: Xanh    HCP:11.5   Playing HCP:   18
Vũ Thị Hồng Mai123456789101112131415161718Tổng
INDEX135111537117910148261618412
PAR44543453445345434472
Kết quả55743464557467435589
Stableford22133322221211332237
Brutto Stableford11022211110100221119
TOPlist