Chung kết 2016------24.10.2016. Sân: Mstětice

Tee phát bóng: Vàng    HCP:13.4   Playing HCP:   15
Nguyễn Xuân Hiệp123456789101112131415161718Tổng
INDEX135111537117910148261618412
PAR44543453445345434472
Kết quả55684674578467435498
Stableford22202111200211222326
Brutto Stableford11101001100100221214
TOPlist