Chung kết 2016------24.10.2016. Sân: Mstětice

Tee phát bóng: Trắng    HCP:9.2   Playing HCP:   12
Trần Thanh Tuấn123456789101112131415161718Tổng
INDEX135111537117910148261618412
PAR44543453445345434472
Kết quả45653555545456444382
Stableford22213230232222213438
Brutto Stableford21112120122111212326
TOPlist