Chung kết 2016------24.10.2016. Sân: Mstětice

Tee phát bóng: Vàng    HCP:12.8   Playing HCP:   15
Nguyễn Minh Hiền123456789101112131415161718Tổng
INDEX135111537117910148261618412
PAR44543453445345434472
Kết quả46545764545357446690
Stableford31331021233321211133
Brutto Stableford20220011122210210019
TOPlist