Chung kết 2016------24.10.2016. Sân: Mstětice

Tee phát bóng: Trắng    HCP:11.8   Playing HCP:   16
Bùi Quý Thế123456789101112131415161718Tổng
INDEX135111537117910148261618412
PAR44543453445345434472
Kết quả54764645557566435592
Stableford23112140221112322232
Brutto Stableford12001030110001221116
TOPlist