Chung kết 2016------24.10.2016. Sân: Mstětice

Tee phát bóng: Xanh Nam    HCP:20.7   Playing HCP:   21
Lương Bình Huyên123456789101112131415161718Tổng
INDEX135111537117910148261618412
PAR44543453445345434472
Kết quả35765775666467535699
Stableford42112021112221232130
Brutto Stableford31000000001100121010
TOPlist