Chung kết 2016------24.10.2016. Sân: Mstětice

Tee phát bóng: Vàng    HCP:21.9   Playing HCP:   25
Phạm Khắc Lương123456789101112131415161718Tổng
INDEX135111537117910148261618412
PAR44543453445345434472
Kết quả45765574646459446596
Stableford33112322132230322237
Brutto Stableford21000101021110210114
TOPlist