Chung kết 2016------24.10.2016. Sân: Mstětice

Tee phát bóng: Vàng    HCP:17.7   Playing HCP:   20
Hồ Văn Hùng123456789101112131415161718Tổng
INDEX135111537117910148261618412
PAR44543453445345434472
Kết quả6565458456114774465101
Stableford12222212210211321229
Brutto Stableford01111101100100210112
TOPlist