Chung kết 2016------24.10.2016. Sân: Mstětice

Tee phát bóng: Vàng    HCP:14.6   Playing HCP:   17
Vũ Văn Bảo123456789101112131415161718Tổng
INDEX135111537117910148261618412
PAR44543453445345434472
Kết quả55954563547557435491
Stableford22022223231121322335
Brutto Stableford11011112120010221219
TOPlist