Chung kết 2016------24.10.2016. Sân: Mstětice

Tee phát bóng: Vàng    HCP:21.9   Playing HCP:   25
Lê Quang Chung (Vi)123456789101112131415161718Tổng
INDEX135111537117910148261618412
PAR44543453445345434472
Kết quả55864675557467635498
Stableford23013221221222133335
Brutto Stableford11001000110100021211
TOPlist