Chung kết 2016------24.10.2016. Sân: Mstětice

Tee phát bóng: Vàng    HCP:12.7   Playing HCP:   15
Nguyễn Văn Thuấn123456789101112131415161718Tổng
INDEX135111537117910148261618412
PAR44543453445345434472
Kết quả45753466558355534487
Stableford32123320220323123337
Brutto Stableford21012210110212122223
TOPlist