Chung kết 2016------24.10.2016. Sân: Mstětice

Tee phát bóng: Vàng    HCP:29.8   Playing HCP:   34
Nguyễn Đức Ngọc123456789101112131415161718Tổng
INDEX135111537117910148261618412
PAR44543453445345434472
Kết quả57106451019465674389109
Stableford31023305043222430037
Brutto Stableford10001104021000220014
TOPlist