Chung kết 2016------24.10.2016. Sân: Mstětice

Tee phát bóng: Xanh    HCP:12.3   Playing HCP:   19
Vũ Thị Ưu123456789101112131415161718Tổng
INDEX135111537117910148261618412
PAR44543453445345434472
Kết quả657555748664675575103
Stableford12121222012211210225
Brutto Stableford0101010100110010018
TOPlist