Chung kết 2016------24.10.2016. Sân: Mstětice

Tee phát bóng: Vàng    HCP:20.7   Playing HCP:   24
Nguyễn Trường Sơn123456789101112131415161718Tổng
INDEX135111537117910148261618412
PAR44543453445345434472
Kết quả55564566556457546392
Stableford23313230222232222440
Brutto Stableford11201110111110110317
TOPlist