Chung kết 2016------24.10.2016. Sân: Mstětice

Tee phát bóng: Trắng    HCP:10.3   Playing HCP:   14
Vũ Trùng Dương123456789101112131415161718Tổng
INDEX135111537117910148261618412
PAR44543453445345434472
Kết quả55764654445567534893
Stableford22102131333111123030
Brutto Stableford11001021222000122017
TOPlist