Chung kết 2016------24.10.2016. Sân: Mstětice

Tee phát bóng: Trắng    HCP:10   Playing HCP:   13
Nguyễn Lương Phùng123456789101112131415161718Tổng
INDEX135111537117910148261618412
PAR44543453445345434472
Kết quả55654554336365446584
Stableford22212231441313211237
Brutto Stableford11111121331202210124
TOPlist