Chung kết 2016------24.10.2016. Sân: Mstětice

Tee phát bóng: Xanh    HCP:9.7   Playing HCP:   16
Trần Minh Tơ123456789101112131415161718Tổng
INDEX135111537117910148261618412
PAR44543453445345434472
Kết quả56554563576367426691
Stableford21322222202311331133
Brutto Stableford10211112101200230018
TOPlist