Chung kết 2016------24.10.2016. Sân: Mstětice

Tee phát bóng: Đỏ    HCP:17.6   Playing HCP:   21
Đỗ Thị Hải123456789101112131415161718Tổng
INDEX135111537117910148261618412
PAR44543453445345434472
Kết quả0
Stableford0000000000000000000
Brutto Stableford0000000000000000000
TOPlist