Chung kết 2016------24.10.2016. Sân: Mstětice

Tee phát bóng: Trắng    HCP:10.4   Playing HCP:   14
Trần Mạnh Hùng123456789101112131415161718Tổng
INDEX135111537117910148261618412
PAR44543453445345434472
Kết quả37655554644366444485
Stableford40211231134312213337
Brutto Stableford30110121023201212224
TOPlist