Chung kết 2016------24.10.2016. Sân: Mstětice

Tee phát bóng: Đỏ    HCP:32.5   Playing HCP:   39
Vũ Thị Hậu123456789101112131415161718Tổng
INDEX135111537117910148261618412
PAR44543453445345434472
Kết quả687557639666777577114
Stableford20233144023122121134
Brutto Stableford0001001200100000005
TOPlist