Chung kết 2016------24.10.2016. Sân: Mstětice

Tee phát bóng: Vàng    HCP:18.1   Playing HCP:   21
Đinh Xuân Vinh123456789101112131415161718Tổng
INDEX135111537117910148261618412
PAR44543453445345434472
Kết quả0
Stableford0000000000000000000
Brutto Stableford0000000000000000000
TOPlist