Chung kết 2016------24.10.2016. Sân: Mstětice

Tee phát bóng: Trắng    HCP:8   Playing HCP:   11
Ngô Mạnh Cường123456789101112131415161718Tổng
INDEX135111537117910148261618412
PAR44543453445345434472
Kết quả45564555456447435485
Stableford22302230321231222234
Brutto Stableford21201120211120221223
TOPlist