Chung kết 2016------24.10.2016. Sân: Mstětice

Tee phát bóng: Trắng    HCP:10.7   Playing HCP:   14
Nguyễn Quyết Thắng123456789101112131415161718Tổng
INDEX135111537117910148261618412
PAR44543453445345434472
Kết quả54854655545366544589
Stableford23012130233312113233
Brutto Stableford12011020122201112120
TOPlist