Chung kết 2016------24.10.2016. Sân: Mstětice

Tee phát bóng: Vàng    HCP:14   Playing HCP:   16
Đỗ Ngọc Sơn123456789101112131415161718Tổng
INDEX135111537117910148261618412
PAR44543453445345434472
Kết quả44745785547376436493
Stableford33131000231302321331
Brutto Stableford22020000120201220218
TOPlist