Chung kết 2016------24.10.2016. Sân: Mstětice

Tee phát bóng: Trắng    HCP:11.8   Playing HCP:   16
Trần Tiến123456789101112131415161718Tổng
INDEX135111537117910148261618412
PAR44543453445345434472
Kết quả56754762547556438594
Stableford21122023231122320231
Brutto Stableford10011013120011220117
TOPlist