Chung kết 2016------24.10.2016. Sân: Mstětice

Tee phát bóng: Đỏ    HCP:17.2   Playing HCP:   21
Phạm Kim Chung123456789101112131415161718Tổng
INDEX135111537117910148261618412
PAR44543453445345434472
Kết quả55854653856256546593
Stableford22023143022432221237
Brutto Stableford11011022011311110118
TOPlist