Chung kết 2016------24.10.2016. Sân: Mstětice

Tee phát bóng: Trắng    HCP:6.3   Playing HCP:   9
Nguyễn Thắng123456789101112131415161718Tổng
INDEX135111537117910148261618412
PAR44543453445345434472
Kết quả45554464455476346586
Stableford22212321312202311131
Brutto Stableford21211211212101310123
TOPlist