Chung kết 2016------24.10.2016. Sân: Mstětice

Tee phát bóng: Trắng    HCP:5.9   Playing HCP:   9
Mai Hồng Thanh123456789101112131415161718Tổng
INDEX135111537117910148261618412
PAR44543453445345434472
Kết quả37643473447465525483
Stableford30123312320213132234
Brutto Stableford30122202220102131226
TOPlist