Chung kết 2016------24.10.2016. Sân: Mstětice

Tee phát bóng: Vàng    HCP:22.4   Playing HCP:   26
Lại Văn Lộc123456789101112131415161718Tổng
INDEX135111537117910148261618412
PAR44543453445345434472
Kết quả666645646875686765107
Stableford12213332101221102229
Brutto Stableford0010111100000000016
TOPlist