Chung kết 2016------24.10.2016. Sân: Mstětice

Tee phát bóng: Trắng    HCP:9.3   Playing HCP:   13
Đỗ Thanh Sơn123456789101112131415161718Tổng
INDEX135111537117910148261618412
PAR44543453445345434472
Kết quả55774593558555345595
Stableford22102202220123312229
Brutto Stableford11001102110012311117
TOPlist