Chung kết 2016------24.10.2016. Sân: Mstětice

Tee phát bóng: Trắng    HCP:10.1   Playing HCP:   14
Lê Văn Nam123456789101112131415161718Tổng
INDEX135111537117910148261618412
PAR44543453445345434472
Kết quả46854574455356435891
Stableford31012211323322222032
Brutto Stableford20011101212211221020
TOPlist