Khai Xuân 2018------20.04.2018. Sân: Zbraslav

Tee phát bóng: Vàng    HCP:10.8   Playing HCP:   12
Thân Văn Huyên123456789101112131415161718Tổng
INDEX113513717115910614421681812
PAR44354453454454434372
Kết quả54456364555465635788
Stableford23221321232222031033
Brutto Stableford12120311121211021022
TOPlist