Khai Xuân 2018------20.04.2018. Sân: Zbraslav

Tee phát bóng: Vàng    HCP:10.8   Playing HCP:   12
Nguyễn Xuân Hiệp123456789101112131415161718Tổng
INDEX113513717115910614421681812
PAR44354453454454434372
Kết quả45456574465575435589
Stableford32221111322112231131
Brutto Stableford21120101211101221019
TOPlist