Khai Xuân 2018------20.04.2018. Sân: Zbraslav

Tee phát bóng: Trắng    HCP:6.9   Playing HCP:   10
Ngô Quang Hùng123456789101112131415161718Tổng
INDEX113513717115910614421681812
PAR44354453454454434372
Kết quả55455464355755436485
Stableford12222221432032230134
Brutto Stableford11121211321021220124
TOPlist