Khai Xuân 2018------20.04.2018. Sân: Zbraslav

Tee phát bóng: Trắng    HCP:9.4   Playing HCP:   13
Bùi Quý Thế123456789101112131415161718Tổng
INDEX113513717115910614421681812
PAR44354453454454434372
Kết quả45346574545675646490
Stableford32341111242012020231
Brutto Stableford21230101131001010118
TOPlist