Khai Xuân 2018------20.04.2018. Sân: Zbraslav

Tee phát bóng: Vàng    HCP:11   Playing HCP:   12
Nguyễn Văn Thuấn123456789101112131415161718Tổng
INDEX113513717115910614421681812
PAR44354453454454434372
Kết quả55455475455664326687
Stableford22222210332023340033
Brutto Stableford11121200221012330022
TOPlist