Khai Xuân 2018------20.04.2018. Sân: Zbraslav

Tee phát bóng: Vàng    HCP:14.2   Playing HCP:   16
Nguyễn Trường Sơn123456789101112131415161718Tổng
INDEX113513717115910614421681812
PAR44354453454454434372
Kết quả66455464355574534283
Stableford11232222432213232441
Brutto Stableford00121211321102122325
TOPlist