Khai Xuân 2018------20.04.2018. Sân: Zbraslav

Tee phát bóng: Trắng    HCP:8.5   Playing HCP:   12
Trần Mạnh Hùng123456789101112131415161718Tổng
INDEX113513717115910614421681812
PAR44354453454454434372
Kết quả44445564754554474384
Stableford33232121033133202337
Brutto Stableford22131111022122202227
TOPlist