Khai Xuân 2018------20.04.2018. Sân: Zbraslav

Tee phát bóng: Vàng    HCP:17.5   Playing HCP:   20
Nguyễn Ngọc Anh123456789101112131415161718Tổng
INDEX113513717115910614421681812
PAR44354453454454434372
Kết quả56364563555665636489
Stableford21323233232123131239
Brutto Stableford10212112121011020119
TOPlist