Khai Xuân 2018------20.04.2018. Sân: Zbraslav

Tee phát bóng: Vàng    HCP:16.3   Playing HCP:   18
Nguyễn Văn Tới123456789101112131415161718Tổng
INDEX113513717115910614421681812
PAR44354453454454434372
Kết quả56456574575754434490
Stableford21231212212033333236
Brutto Stableford10120101101022222119
TOPlist