Khai Xuân 2018------20.04.2018. Sân: Zbraslav

Tee phát bóng: Trắng    HCP:5.9   Playing HCP:   9
Đinh Việt123456789101112131415161718Tổng
INDEX113513717115910614421681812
PAR44354453454454434372
Kết quả55365464384455537385
Stableford12312221403232130234
Brutto Stableford11211211302221120225
TOPlist