Khai Xuân 2018------20.04.2018. Sân: Zbraslav

Tee phát bóng: Vàng    HCP:10.4   Playing HCP:   11
Lê Văn Nam123456789101112131415161718Tổng
INDEX113513717115910614421681812
PAR44354453454454434372
Kết quả44464464554655536686
Stableford33213221233032130034
Brutto Stableford22112211122021120023
TOPlist